Muat Turun 

1) Surat Pekeliling Am Bil.6 Tahun 2015 Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam

2) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU : Pelaksanaan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Menggunakan MyRAM App.2.0 di Agensi Sektor Awam