icon

IKLAN JAWATAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH) PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED J19, POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH  JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan Jawatan berikut :-

            2. Kadar Upah   :   RM54.00 sehari

            3. Syarat Lantikan : Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

  1.  Terdiri daripada Warganegara Malaysia,
  2.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup,
  3.  Memiliki sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diktiraf   setaraf dengannya oleh Kerajaan sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 ( Sistem Voltan Rendah ) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, iaitu – A0/A                   
   •                                - A4-2/A4-1/A4                     
   •                                - B0-2/B0-1/B0/B1/B4,
  4.  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa  Malaysia dengan memuaskan dan
  5.  Berkebolehan dalam mengendalikan Komputer.

               4. Taraf Jawatan :    Sambilan

 1. Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas penyenggaraan dan    operasi ke atas sistem pepasangan elektrik dengan memastikan tatacara/prosedur keselamatan adalah sentiasa dipatuhi bagi memenuhi keperluan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan eletrik 1994

                            

 1. Permohonan hendaklah  disertakan   dengan  salinan  semua sijil bagi  kelayakan  yang  di          syaratkan dan sekeping gambar berukuran passport.
 1. Jabatan ini tidak akan melayan sebarang tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan temuduga.
 1. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup      iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menjalankan amanah,