tatacara permohonan kurikulum

Pemohon (lulusan politeknik) perlu mengemukakan maklumat-maklumat berikut :-

1. Surat Rasmi Permohonan Kurikulum bagi tujuan pindahan kredit , sila sertakan

2. Transkrip Akademik Diploma/Sijil yang telah disahkan

3. Kod dan Nama Kursus yang dipohon untuk tujuan proses pengeluaran kurikulum yang berkaitan;

4. Surat Tawaran Kemasukan ke IPTA/IPTS atau mana-mana institusi berkaitan.