apply

Kepada semua pelajar Politeknik Sultan Idris Shah

 

SURAT MAKLUMAN PERMOHONAN KOLEJ KEDIAMAN SESI DISEMBER 2019 (PELAJAR SENIOR)

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan kolej kediaman sesi Disember 2019 dibuka bermula pada 24/09/2019 sehingga 11/10/2019

3. Oleh itu, pelajar yang berminat untuk mendiami kolej kediaman pada semester hadapan boleh membuat permohonan dengan mengisi borang secara atas talian melalui Sistem SPMP (i-kamsis). Pelajar yang gagal untuk membuat permohonan dalam tempoh yang ditetapkan, secara automatik tidak akan ditawarkan kolej kediaman.

4. Pelajat juga diingatkan untuk mengemaskini data aktiviti dan penglibatan dalam semua program ko-kurikulum dalam sistem i-SKEP. Data tersebut akan digunakan untuk pemilihan kolej kediaman besertan dengan rekod kehadiran aktiviti Pusat Islam bagi pelajar beragama Islam dan kehadiran kuliah moral bagi pelajar bukan Islam. Kegagalan anda untuk mengemaskini data tersebut akan memberi kesan terhadap permohonan anda.

5. Kerjasama dan keprihatinan semua pihak adalah sangat dihargai dah didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

 

HJ. CHE SAMSURIZA BIN CHE NOH

(KJ JPPPel)