PERTANDINGAN eDOLA 2017 (CIDOS INSPIRING LEARNING AWARDS)

edola 2017

Pertandingan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Objektif pertandingan adalah untuk membangunkan bahan eKANDUNGAN yang berkualiti serta menambahbaik pendekatan Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) secara atas talian. 

A) MOOC MASTER COMPETITON 2017

 mooc master

B) eMICRO CONTENT COMPETETION (eMCC)

micro content

C) TVET TUNES 2017

tvet tunes

D) THE TVET eCONVERGENCE COMPETITION

econvergence

SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOLEH DIMUATNAIK DENGAN MENGKLIK LOGO BAGI SETIAP PERTANDINGAN. 

SILA SEMAK MAKLUMAT TERBARU BERKAITAN PERTANDINGAN INI DARI MASA KE SEMASA DI LAMAN SESAWANG 

http://www.celtpoliteknik.org/

AJK E-LEARNING PSIS.