e-Profiling

Profiling Pengajar Kemahiran adalah satu projek dimana pengumpulan keterampilan pengajar kemahiran dikumpulan dan disatukan untuk dibandingkan dengan ability checklist untuk mendapatkan jurang kompetensi pengajar. Ability checklist dihasilkan dengan menggunakan kaedah CUDBAS (Curriculum Development Based on Vocational Ability Structure).

Sila klik : eProfiling - Profil Kompetensi Pengajar Kemahiran Malaysia untuk mendaftar.