classroom

Adalah dimaklumkan bahawa Lapor Diri Pelajar Senior, Pelajar Tangguh & Pelajar Pindah Sesi Jun 2020 untuk pelajar yang layak meneruskan pengajian selepas keputusan Peperiksaan Akhir Sesi Disember 2019 diumumkan adalah seperti berikut:-

 

Tarikh Mula Pendaftaran : 18 Julai 2020 
Hari : Sabtu

 

Semua pelajar adalah DIWAJIBKAN untuk membuat Lapor Diri Pelajar senior secara online (http://spmp.psis.edu.my/login.jsp)Pelajar diwajibkan membawa slip lapor diri senior pada hari Pendaftaran Kolej Kediaman (bagi pelajar yang mendapat tempat di Kolej Kediaman PSIS. Pelajar yang tidak membawa slip berkenaan boleh dihalang daripada mendaftar Kolej Kediaman.

 

Bagi maklumat lanjut berkaitan tatacara, carta alir dan maklumat lain berkaitan pendaftaran tersebut bolehlah dimuat turun dipautan dibawah:

BUKU PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2020