ebit lew 1ebit lew 2

Program ini telah berlangsung di Dewan Seri Lang PSIS pada 16 Januari 2020. Ceramah telah disampaikan oleh Saudara Ebit Lew dan dihadiri oleh pïhak pengurusan PSIS, komuniti setempat dan para pelajar PSIS.