THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

(ICSTIE2016) 

 

        TEMA: TECHNOLOGY REVOLUTION: DISCOVERING KNOWLEDGE BEYOND FRONTIRES

        TARIKH: 2-3 NOVEMBER 2016

        TEMPAT: PARK ROYAL RESORT PENANG

ICSTIE2016

Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang seperti berikut: http://www.icstie.com/

 

Disediakan oleh,

DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK),
Politeknik Sultan Idris Shah,
Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar,
Selangor.
Office:03-3280 6263
Fax:03-3280 6400
Website : http://www.psis.edu.my