INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION 
(ICIEd2016)


5-7 OCTOBER 2016
IPG KAMPUS TUN ABDUL RAZAK, SARAWAK

IPG ICIEd2016

Disediakan oleh,

DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK),
Politeknik Sultan Idris Shah,
Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar,
Selangor.
Office:03-3280 6263
Fax:03-3280 6400
Website : http://www.psis.edu.my