PERSIDANGAN KEBANGSAAN ISU-ISU PENDIDIKAN ISLAM 
(ISPEN-i 2016)


21-22 MEI 2016
AUDIOTORIUM FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYA

KUIS ISPEN i2016

Disediakan oleh,

DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK),
Politeknik Sultan Idris Shah,
Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar,
Selangor.
Office:03-3280 6263
Fax:03-3280 6400
Website : http://www.psis.edu.my