NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY AWARD 2016

2. AHIN ZON2016eng19041. AHIN 2016ENG1904

Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan beriku : National Intellectual Property Award 2016

Disediakan oleh,

DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK),
Politeknik Sultan Idris Shah,
Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar,
Selangor.
Office:03-3280 6263
Fax:03-3280 6400
Website : http://www.psis.edu.my