Dilampirkan poster berkenaan INTERNATIONAL COMPETITION ON OIL PALM MECHANISATION (ICOPM 2) untuk rujukan dan tindakan akademia PSIS.

ICOPM2 1ICOPM2 2

Kepada yang berminat untuk menyertai ICOPM 2 di atas mohon maklumkan kepada pihak UPIK untuk tujuan simpanan data. Sekian, terima kasih.

          DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT
          Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK),
          Politeknik Sultan Idris Shah,
          Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar,
          Selangor.
          Office:03-3280 6200
          Fax:03-3280 6400
          Website : http://www.psis.edu.my