images

Berikut adalah  laporan bagi kajian Persepsi Ibu Bapa dan Pelajar Terhadap Isu Perbadanan Politeknik untuk makluman umum

 

 Laporan Kajian Perbadanan Persepsi Pelajar

 Laporan Kajian Perbadanan Persepsi Penjaga

 Laporan Penuh Kajian Perbadanan 

 

 

DR. ABU ZARRIN BIN SELAMAT

Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK)

Politeknik Sultan Idris Shah