KEMUDAHAN

Kemudahan yang terdapat di Jabatan Perdagangan adalah sebuah pejabat yang menempatkan Bilik Ketua Jabatan, Bilik Ketua Program DIB, Bilik Ketua Program DSK, bilik mesyuarat dan bilik aset.

Lokasi pejabat jabatan terbahagi kepada dua (2) iaitu Pejabat Utama terletak di Blok G Aras 4 dan Pejabat JP2 di Blok G Aras 2.

 

KEMUDAHAN MAKMAL

Terdapat lima (5) buah makmal yang terdiri dari :-

  1. CADD 3 (Blok G Aras 4)

  2. Makmal Menaip Elektronik (Blok G Aras 4)

  3. Makmal Simulasi Pejabat (Blok G Aras 4)

  4. Makmal Kesetiausahaan (Blok G Aras 3)

  5. Makmal Perakaunan (Blok G Aras 3)

 

 KEMUDAHAN BILIK KULIAH

Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar, Jabatan juga mempunyai kemudahan sebuah Panggung Syarahan dan 14 Bilik Kuliah yang berada di Blok Kuliah.