Tazkirah Hari Ini....

Jabatan Kejuruteraan Elektrik

electrical 02
 

Latar Belakang

 JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE) merupakan salah satu daripada 7 jabatan induk di PSIS, jabatan ini berperanan untuk memberikan pendedahan ilmu kejuruteraan elektrik kepada para pelajar bagi melahirkan graduan separa professional yang berketrampilan dan berdaya saing.

Aluan Ketua Jabatan

 Nan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarga serta para sahabat baginda sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT, kerana taufik dan hidayah-Nya, laman web Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor ini dapat dikemaskini. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat terutamanya para pensyarah dan sidang pentadbir laman web ini atas komitmen yang diberikan untuk membangunkan laman untuk manfaat warga JKE dan komuniti Politeknik khususnya.

Di dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan kini, di mana maklumat boleh diperolehi di hujung jari, maka peranan yang boleh dimainkan oleh laman web JKE ini amatlah besar sekali bukan sahaja sebagai satu saluran untuk menyampaikan maklumat kepada warga JKE tetapi juga untuk menyokong proses pembelajaran dan pengajaran seharian. Kesemua perkembangan yang berkaitan dengan ICT menunjukkan masyarakat dunia pada hari ini telah mula membudayakan laman maya sebagai pusat rujukan yang mudah, cepat dan berinformasi. Malah kita akan menjadi ketinggalan jika sekiranya kita tidak licik menggunakan sistem atau aplikasi yang terdapat di internet untuk mencari, mengumpul dan menguruskan maklumat. Oleh itu, saranan saya kepada semua warga JKE agar selalu melayari laman web ini dan sekaligus memberi sokongan kepada kejayaan dan kelangsungan laman web JKE ini.

Adalah menjadi harapan saya agar laman web ini akan selalu dikemaskini agar maklumat yang ingin disampaikan adalah yang terkini. Saya berbangga kerana hambatan mengejar arus perkembangan bidang pendidikan yang sentiasa berubah mengikut keperluan semasa, para pensyarah dan pelajar masih lagi mampu mengorbankan masa dan tenaga bagi membangunkan laman ini. Akhir kata, saya berharap laman web JKE ini dapat memperkukuh dan mempertingkatkan kualiti pendidikan di samping memberi peluang kepada para pelajar untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Sekian, terima kasih.

"SELAMAT MAJU JAYA"

 

HAIRULANUAR BIN ROSMAN

Ketua Jabatan,

Jabatan Kejuruteraan Elektrik,

Politeknik Sultan Idris Shah.

Carta Organisasi Jabatan

CARTA ORGANISASI INDUK kemaskini 2 Oktober 2018

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

SINOPSIS

DTKinfographic


PEO

DTK PEO


PLO

DTK PLO


Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

SINOPSIS

 DEPinfografic1


PEO

 DEP PEOUpdated


 

PLO

DEP PLO

Syarat Kemasukan

DTK

Kategori lulusan SPM dan setaraf (Politeknik Konvensional & METrO)
Program DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
  1. Lulus Bahasa Melayu
  2. Lulus Bahasa Inggeris
  3. Lulus Sejarah
  4. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran berikut termasuk;
   1. Matematik atau Matematik Tambahan
   2. SATU (1) mata pelajaran berikut:
    • Akuakultur & Haiwan Rekreasi
    • Amalan Bengkel & Kejuruteraan
    • Amalan Bengkel Mekanikal
    • Amalan Bengkel Mesin
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Aplikasi Sains
    • Asas Pemerosesan Maklumat
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Binaan Bangunan
    • Biologi
    • Teknologi Rekaan, Fesyen & Membuat Pakaian
    • Fizik
    • Fundamentals of Programming
    • Gerontologi Asas & Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan & Landskap
    • Information & Communication Technology
    • Kejenteraan Ladang
    • Kejenteraan Pertanian
    • Kerja Kayu & Bata
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Memesin
    • Kerja Paip Domestik
    • Kerja Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Kimia
    • Kimpalan Arka
    • Kimpalan Arka & Gas
    • Kimpalan Gas
    • Komunikasi Visual
    • Landskap & Nurseri
    • Lukisan Geometri & Automotif
    • Lukisan Geometri & Binaan Bangunan
    • Lukisan Geometri & Elektrik
    • Lukisan Geometri & Elektronik
    • Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri & Mesin
    • Lukisan Geometri & Penyamanan Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Membuat Perabot
    • Mengetuk & Mengecat Kereta
    • Menservis & Membaiki Kenderaan
    • Menservis & Membaiki TV
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Menservis Radio & TV
    • Pemasangan & Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Hasil Pertanian
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pendidikan Seni
    • Pendidikan Seni Visual
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Jentera/ Mekanikal
    • Pengaturcaraan
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengetahuan Sains Sukan
    • Pengurusan Ladang
    • Penyamanan Udara
    • Penyejukan
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming & Development Tools
    • Reka Bentuk
    • Reka Cipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Kejuruteraan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bakeri & Konfeksionari
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Katering
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Pejabat Perniagaan
    • Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Teknologi Seni Kecantikan
    ; ATAU
           Mana-mana pelajaran yang belum diambilkira di perkara i

           iii.  SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

      3. Tidak buta warna.
      4. Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

DEP

Kategori lulusan SPM dan setaraf (Politeknik Konvensional & METrO)
Program DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
  1. Lulus Bahasa Melayu
  2. Lulus Bahasa Inggeris
  3. Lulus Sejarah
  4. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran berikut termasuk;
   1. Matematik atau Matematik Tambahan
   2. SATU (1) mata pelajaran berikut:
    • Akuakultur & Haiwan Rekreasi
    • Amalan Bengkel & Kejuruteraan
    • Amalan Bengkel Mekanikal
    • Amalan Bengkel Mesin
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Aplikasi Sains
    • Asas Pemerosesan Maklumat
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Binaan Bangunan
    • Biologi
    • Teknologi Rekaan, Fesyen & Membuat Pakaian
    • Fizik
    • Fundamentals of Programming
    • Gerontologi Asas & Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan & Landskap
    • Information & Communication Technology
    • Kejenteraan Ladang
    • Kejenteraan Pertanian
    • Kerja Kayu & Bata
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Memesin
    • Kerja Paip Domestik
    • Kerja Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Kimia
    • Kimpalan Arka
    • Kimpalan Arka & Gas
    • Kimpalan Gas
    • Komunikasi Visual
    • Landskap & Nurseri
    • Lukisan Geometri & Automotif
    • Lukisan Geometri & Binaan Bangunan
    • Lukisan Geometri & Elektrik
    • Lukisan Geometri & Elektronik
    • Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri & Mesin
    • Lukisan Geometri & Penyamanan Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Membuat Perabot
    • Mengetuk & Mengecat Kereta
    • Menservis & Membaiki Kenderaan
    • Menservis & Membaiki TV
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Menservis Radio & TV
    • Pemasangan & Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Hasil Pertanian
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pendidikan Seni
    • Pendidikan Seni Visual
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Jentera/ Mekanikal
    • Pengaturcaraan
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengetahuan Sains Sukan
    • Pengurusan Ladang
    • Penyamanan Udara
    • Penyejukan
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming & Development Tools
    • Reka Bentuk
    • Reka Cipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Kejuruteraan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bakeri & Konfeksionari
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Katering
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Pejabat Perniagaan
    • Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Teknologi Seni Kecantikan
    ; ATAU
           Mana-mana pelajaran yang belum diambilkira di perkara i

           iii.  SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

      3. Tidak buta warna.
      4. Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Statistik

Speak Visually. Create an infographic with Visme

IMG 2039

TPSA, KJKE, para pensyarah pembimbing dan pelajar menunjukkan Piala Pusingan FIRA Malaysia Cup yang kini milik PSIS.

IKLAN LOGO JIMAT PSIS

banner kem my bot jke

Sabak Bernam 18 - 19 Mac

Kem MyBOT 2.0 PSIS telah dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik bertempat di Makmal Projek dan disertai sebanyak 6 buah sekolah menengah sekitar daerah Sabak Bernam.

Objektif utama kem ini adalah untuk memberikan pendedahan awal dan juga berkongsi ilmu asas robotik kepada para peserta dan seterusnya memilih 2 buah sekolah menengah yang bakal digandingkan bersama-sama pasukan MyBOT PSIS ke 10th FIRA MALAYSIA CUP & CONGRESS 2017.

Antara acara yang dipertandingkan adalah MyBOT Soccer League dan MyBOT Avoidance Challenge.

Dua buah sekolah yang terpilih adalah SMKA Tun Rahah dan juga SBPI Sabak Bernam.

Secara keseluruhannya, Kem MyBOT 2.0 PSIS ini berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif yang digariskan.

Berikut adalah sisipan akhbar Harian Metro http://www.hmetro.com.my/node/217077

Berikut adalah LAPORAN PENUH Kem MyBOT 2.0 PSIS

Laporan oleh MOHD ZEID BIN ABU BAKAR, JKE

                                  berita utusanFB Dato YBen nizam

Paparan di Media Sosial oleh Utusan Malaysia dan Facebook

Nama Aktiviti                         : Pertandingan 21ST FIRA RoboWorld Cup 2016

Latar belakang :

Pertandingan peringkat antarabangsa ini adalah merupakan siri yang ke 21 dan berlangsung setiap tahun. Pasukan Politeknik Malaysia yang terpilih adalah seperti Politeknik Ungku Omar (PUO), Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS), Politeknik Port Dickson (PPD), Politeknik Balik Pulau (PBU), Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) serta Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). Pemilihan ini adalah berdasarkan rekod cemerlang politeknik terbabit  dalam pertandingan peringkat kebangsaan dalam kategori Androsot, HuroCup, Simurosot dan Robosot.

Para pelajar yang mewakili PSIS adalah gabungan daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) dan Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK). Seramai 7 orang pelajar keseluruhan yang mewakili PSIS dalam kejohanan kali ini. Kemahiran pengaturcaraan dan pengendalian robot akan diuji untuk bersaing dengan acara Simurisot dan Androsot. Bakat terpendam peserta akan digilap terutamanya dalam bidang pengaturcaraan, mekatronik serta elektronik.

Butiran Aktiviti :

 

Tempat                 : Grand E-Poch City, China

Peringkat              : Antarabangsa

Bil. Peserta PSIS   : 7 Pelajar

Bil. Pegawai          : 6 staf

Bil. Kategori          : 2 ( Simurosot & Androsot)

Bil. Penyertaan     : 10 buah Negara (Antaranya China, Argentina, Taiwan, Korea Selatan, India, Malaysia, Filipina, Mexico

Keputusan Pertandingan:       : 2 Perak dan 1 Gangsa (3 Pingat)

Kejayaan ini dapat memberi motivasi kepada generasi pelapis pasukan Robotik PSIS, para pelajar dan para pensyarah bagi merebut peluang dalam meningkatkan kemahiran individu disamping membantu menaikkan nama Politeknik di arena antarabangsa.

Terima kasih kepada Puan Pengarah, Hjh. Norehan binti Md Shariff, TPSA , TPA, KJHEP, KJKE dan KJTMK serta pihak pengurusan PSIS yang memberi sokongan dan dorongan sehingga kami berjaya sehingga di tahap ini. Tidak lupa kepada rakan-rakan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Teknologi & Maklumat yang tidak pernah jemu memberi sokongan dan mendoakan pasukan Politeknik Malaysia. Semoga kejayaan ini akan berterusan di masa akan datang.

Disediakan oleh :                                                         

(MOHD FARHAN ‘UZAIR BIN PAISAN)                                                                                    

PENYELARAS ROBOT SOCCER PSIS

Sub-kategori

electrical 02
 

Latar Belakang

 JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE) merupakan salah satu daripada 7 jabatan induk di PSIS, jabatan ini berperanan untuk memberikan pendedahan ilmu kejuruteraan elektrik kepada para pelajar bagi melahirkan graduan separa professional yang berketrampilan dan berdaya saing.

Aluan Ketua Jabatan

 Nan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarga serta para sahabat baginda sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT, kerana taufik dan hidayah-Nya, laman web Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor ini dapat dikemaskini. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat terutamanya para pensyarah dan sidang pentadbir laman web ini atas komitmen yang diberikan untuk membangunkan laman untuk manfaat warga JKE dan komuniti Politeknik khususnya.

Di dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan kini, di mana maklumat boleh diperolehi di hujung jari, maka peranan yang boleh dimainkan oleh laman web JKE ini amatlah besar sekali bukan sahaja sebagai satu saluran untuk menyampaikan maklumat kepada warga JKE tetapi juga untuk menyokong proses pembelajaran dan pengajaran seharian. Kesemua perkembangan yang berkaitan dengan ICT menunjukkan masyarakat dunia pada hari ini telah mula membudayakan laman maya sebagai pusat rujukan yang mudah, cepat dan berinformasi. Malah kita akan menjadi ketinggalan jika sekiranya kita tidak licik menggunakan sistem atau aplikasi yang terdapat di internet untuk mencari, mengumpul dan menguruskan maklumat. Oleh itu, saranan saya kepada semua warga JKE agar selalu melayari laman web ini dan sekaligus memberi sokongan kepada kejayaan dan kelangsungan laman web JKE ini.

Adalah menjadi harapan saya agar laman web ini akan selalu dikemaskini agar maklumat yang ingin disampaikan adalah yang terkini. Saya berbangga kerana hambatan mengejar arus perkembangan bidang pendidikan yang sentiasa berubah mengikut keperluan semasa, para pensyarah dan pelajar masih lagi mampu mengorbankan masa dan tenaga bagi membangunkan laman ini. Akhir kata, saya berharap laman web JKE ini dapat memperkukuh dan mempertingkatkan kualiti pendidikan di samping memberi peluang kepada para pelajar untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Sekian, terima kasih.

"SELAMAT MAJU JAYA"

 

HAIRULANUAR BIN ROSMAN

Ketua Jabatan,

Jabatan Kejuruteraan Elektrik,

Politeknik Sultan Idris Shah.

Carta Organisasi Jabatan

CARTA ORGANISASI INDUK kemaskini 2 Oktober 2018

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

SINOPSIS

DTKinfographic


PEO

DTK PEO


PLO

DTK PLO


Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

SINOPSIS

 DEPinfografic1


PEO

 DEP PEOUpdated


 

PLO

DEP PLO

Syarat Kemasukan

DTK

Kategori lulusan : SPM dan setaraf (Politeknik Konvensional & METrO)
Program : DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
  1. Lulus Bahasa Melayu
  2. Lulus Bahasa Inggeris
  3. Lulus Sejarah
  4. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran berikut termasuk;
   1. Matematik atau Matematik Tambahan
   2. SATU (1) mata pelajaran berikut:
    • Akuakultur & Haiwan Rekreasi
    • Amalan Bengkel & Kejuruteraan
    • Amalan Bengkel Mekanikal
    • Amalan Bengkel Mesin
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Aplikasi Sains
    • Asas Pemerosesan Maklumat
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Binaan Bangunan
    • Biologi
    • Teknologi Rekaan, Fesyen & Membuat Pakaian
    • Fizik
    • Fundamentals of Programming
    • Gerontologi Asas & Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan & Landskap
    • Information & Communication Technology
    • Kejenteraan Ladang
    • Kejenteraan Pertanian
    • Kerja Kayu & Bata
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Memesin
    • Kerja Paip Domestik
    • Kerja Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Kimia
    • Kimpalan Arka
    • Kimpalan Arka & Gas
    • Kimpalan Gas
    • Komunikasi Visual
    • Landskap & Nurseri
    • Lukisan Geometri & Automotif
    • Lukisan Geometri & Binaan Bangunan
    • Lukisan Geometri & Elektrik
    • Lukisan Geometri & Elektronik
    • Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri & Mesin
    • Lukisan Geometri & Penyamanan Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Membuat Perabot
    • Mengetuk & Mengecat Kereta
    • Menservis & Membaiki Kenderaan
    • Menservis & Membaiki TV
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Menservis Radio & TV
    • Pemasangan & Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Hasil Pertanian
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pendidikan Seni
    • Pendidikan Seni Visual
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Jentera/ Mekanikal
    • Pengaturcaraan
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengetahuan Sains Sukan
    • Pengurusan Ladang
    • Penyamanan Udara
    • Penyejukan
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming & Development Tools
    • Reka Bentuk
    • Reka Cipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Kejuruteraan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bakeri & Konfeksionari
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Katering
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Pejabat Perniagaan
    • Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Teknologi Seni Kecantikan
    ; ATAU
           Mana-mana pelajaran yang belum diambilkira di perkara i

           iii.  SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

      3. Tidak buta warna.
      4. Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

DEP

Kategori lulusan : SPM dan setaraf (Politeknik Konvensional & METrO)
Program : DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
  1. Lulus Bahasa Melayu
  2. Lulus Bahasa Inggeris
  3. Lulus Sejarah
  4. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran berikut termasuk;
   1. Matematik atau Matematik Tambahan
   2. SATU (1) mata pelajaran berikut:
    • Akuakultur & Haiwan Rekreasi
    • Amalan Bengkel & Kejuruteraan
    • Amalan Bengkel Mekanikal
    • Amalan Bengkel Mesin
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Aplikasi Sains
    • Asas Pemerosesan Maklumat
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Binaan Bangunan
    • Biologi
    • Teknologi Rekaan, Fesyen & Membuat Pakaian
    • Fizik
    • Fundamentals of Programming
    • Gerontologi Asas & Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan & Landskap
    • Information & Communication Technology
    • Kejenteraan Ladang
    • Kejenteraan Pertanian
    • Kerja Kayu & Bata
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Memesin
    • Kerja Paip Domestik
    • Kerja Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Kimia
    • Kimpalan Arka
    • Kimpalan Arka & Gas
    • Kimpalan Gas
    • Komunikasi Visual
    • Landskap & Nurseri
    • Lukisan Geometri & Automotif
    • Lukisan Geometri & Binaan Bangunan
    • Lukisan Geometri & Elektrik
    • Lukisan Geometri & Elektronik
    • Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri & Mesin
    • Lukisan Geometri & Penyamanan Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Membuat Perabot
    • Mengetuk & Mengecat Kereta
    • Menservis & Membaiki Kenderaan
    • Menservis & Membaiki TV
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Menservis Radio & TV
    • Pemasangan & Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Hasil Pertanian
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pendidikan Seni
    • Pendidikan Seni Visual
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Jentera/ Mekanikal
    • Pengaturcaraan
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengetahuan Sains Sukan
    • Pengurusan Ladang
    • Penyamanan Udara
    • Penyejukan
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming & Development Tools
    • Reka Bentuk
    • Reka Cipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Kejuruteraan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bakeri & Konfeksionari
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Katering
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Pejabat Perniagaan
    • Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
    • Teknologi Seni Kecantikan
    ; ATAU
           Mana-mana pelajaran yang belum diambilkira di perkara i

           iii.  SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

      3. Tidak buta warna.
      4. Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Statistik

 

Speak Visually. Create an infographic with Visme

Hubungi Kami di :
POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH,
SUNGAI LANG, 45100 SUNGAI AIR TAWAR,
SELANGOR DARUL EHSAN.
Tel : +603-32806200 | Fax : +603-32806400
Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Lokasi :
Kami mengamalkan sistem pengurusan berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2015
ISO MQA 2015
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com