Tazkirah Hari Ini....

Jabatan Kejuruteraan Awam

Selamat datang ke Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA) Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS).

  JKA

 

 

Latar Belakang JKA

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM (JKA) berperanan sebagai salah satu jabatan induk di antara 7 jabatan yang terdapat di Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS. JKA komited dalam memastikan pelajar-pelajar terdedah kepada sumber ilmu terbaharu, optimis serta berdaya saing dalam kerjaya selepas menjadi graduan.

 

Aluan Ketua Jabatan

saedah

Salam Sejahtera,

Jabatan Kejuruteraan Awam PSIS telah memulakan operasinya pada Julai 2004, dengan hanya diterajui oleh 12 orang pengajar, namun bilangan staf kian bertambah dan pada hari ini jabatan ini mempunyai 63 orang tenaga pengajar serta 2 orang staf sokongan. Bilangan pelajar kini juga telah menjangkau hampir 1212 orang pelajar yang terdiri daripada jurusan Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar serta Diploma Senibina.

VISI JKA PSIS
MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BIDANG KEJURUTERAAN AWAM KE ARAH MENJADI PUSAT RUJUKAN TVET MENJELANG 2020

MISI JKA PSIS
MELAKSANAKAN OUTCOME BASED LEARNING (OBE) DAN MEJALANKAN AKTIVITI BERIMPAK TINGGI BAGI MENCAPAI MISI POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Jabatan Kejuruteraan Awam menawarkan 3 program;

• Diploma Kejuruteraan Awam (DKA)
• Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar (DAS)
• Diploma Seni Bina (DSB)

 

Program Kejuruteraan Awam (DKA)

Ketua Program DKA: PUAN SITI FARAH WAHIDA BINTI MOHAMED

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran dan memahami alam sekitar, industri pembinaan, reka bentuk pembinaan dan pembangunan infrastruktur kejuruteraan awam. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi akan berguna untuk berjaya dalam pekerjaan di masa hadapan. Pelajar juga diberi pengetahuan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pelajar turut didedahkan kepada kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan supaya graduan akan berkomunikasi, berinteraksi dan menyumbang secara berkesan sebagai ahli pasukan. Sebanyak 26 kursus ditawarkan di JKA PSIS ini dan mulai sesi Disember 2017 dan Jun 2018.

 

Program Kejuruteraan Alam Sekitar (DAS)

Ketua Program DAS: ENCIK KHAIROOL ANWAR BIN ALIAS

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dalam bidang Kejuruteraan Alam Sekitar dengan memberi penekanan kepada khusus kepada aspek Sistem Pengurusan Bekalan Air dan Air Sisa, Pengurusan Pencemaran Bunyi dan Udara, Pengurusan Sisa Pepejal dan Sisa Berjadual serta Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Pelajar perlu menghadiri kuliah bagi proses pembelajaran teori dan melakukan kerja praktikal dalam makmal. Terdapat 29 jumlah keseluruhan kursus yang ditawarkan melalui program Kejuruteraan Alam Sekitar.

 

Program Seni Bina (DSB)

Ketua Program DSB: CIK MAZARINA BINTI MD ZAIN

Program Diploma selama tiga tahun ini menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran di dalam industri alam bina dengan lebih efektif di samping memberi ruang dan peluang pelajar untuk menempatkan diri ke peringkat ijazah. Para pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran seni bina mengikut keperluan dan kehendak industri. Pengetahuan dan kemahiran ini membentuk rasa tanggungjawab dan sumbangan pelajar terhadap kualiti alam bina dan kerjaya industri rekabentuk bangunan. Program ini juga akan mempertingkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan profesional senibina termasuklah perlaksanaan dan pembangunan kemahiran berpasukan melalui pengajaran rekabentuk senibina berasaskan projek-projek studio. Projek-projek ini akan melibatkan aplikasi dan integrasi pengetahuan dan kemahiran dalam kursus-kursus berkaitan teknologi, alam sekitar, konteks budaya, komunikasi, amalan pengurusan dan undang-undang. Terdapat 27 kursus ditawarkan melalui program Kejuruteraan Awam.

 

Sekian, terima kasih.

PUAN SAEDAH JOHNNY NOAKES
Ketua Jabatan,
Jabatan Kejuruteraan Awam,
Politeknik Sultan Idris Shah.

 

Diploma Kejuruteraan Awam

 

Sinopsis

Sinopsis Program


Program pengajian Diploma Kejuruteraan Awam direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah laku yang diperlukan dalam bidang kejuruteraan awam. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian ini dijalankan di kampus dan di tapak binaan yang meliputi skop kerja di dalam industri pembinaan yang merangkumi aspek penggunaan bahan dan teknologi pembinaan, reka bentuk struktur dan kaedah binaan, undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan, kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta penjagaan alam sekitar. Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan awam. 

Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Kejuruteraan Awam adalah seperti berikut:
 
 • Penolong Jurutera
 • Pembantu Teknik
 • Penyelia Tapak
 • Penyelaras Bahan Binaan
 • Kerani Kerja Tapak
 • Pegawai Kesihatan dan Keselamatan
 • Pembantu Penyelidik
 • Pembekal Bahan Binaan
 • Kontraktor Pembinaan

PEO

dka NEW 4 PEO

 

PLO

DKA 11 PLO NEW

 

Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar

 

Sinopsis

Sinopsis Program


Program pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah lakuyang diperlukan dalam bidang kejuruteraan alam sekitar. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian ini dijalankan di kampus dan di tapak kajian berkaitan dengan skop kerja di dalam penjagaan da npemuliharaan alam sekitaryang merangkumi aspek punca dan kesan pencemaran, kaedah mengenal pasti punca dan teknik pemuliharaan, kajian dan eksperimen, undang-undang dan peraturan pihak autoriti, kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesejahtaraan kehidupan manusia serta penjagaan kualiti alam sekitar.Kursus-kursus yang ditawarkan berupaya mempersiapkan pelajar untuk memenuhi pasaran kerja dalam pelbagai laluan dalam bidang sains dan teknologi berkaitan kejuruteraan alam sekitar seperti pemprosesan air mentah dan pembekalan air bersih, pemprosesan air sisa, pengurusan bahan buangan sisa pepejal, kitar semula bahan sisa buangan dan kajian masalah pencemaran air, udara dan kebisingan.  Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan alam sekitar.

Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar adalah seperti berikut:
 • Penolong Pegawai Alam Sekitar
 • Penolong Pegawai Kesihatandan Keselamatan
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti Alam Sekitar
 • Pembantu Teknik
 • Penyelia Tapak
 • Juruteknik Makmal
 • Penolong Penyelidik
 • Kontraktor Kebersihan Kawasan

PEO

DAS NEW 4 PEO

 

PLO

DAS 11 PLO NEW

 

Diploma Seni Bina

Sinopsis

Sinopsis Program


Program pengajian Diploma Seni Bina direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah lakuyang diperlukan dalam bidang seni bina.Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian inidijalankan di bilik kuliah, studio dan industriberkaitan dengan skop kerja reka bentuk seni bina dan teknologi binaan berdasarkan kehendak pelanggan ataupun keperluan industri. Program pengajian ini membentuk pelajar dalam memahami konsep, prinsip reka bentuk dan lukisan pelan serta menerapkan daya kreativiti dalam mengintegrasikan hubung kait dengan keadaan persekitaran, konteks budaya, penggunaan bahan dan teknologi binaan, undang-undang dan amalan profesional dalam bidang seni bina.  Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang seni bina. 

Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Seni Bina adalah seperti berikut:
 
 • Pembantu Teknik Seni Bina
 • Penyelia Tapak
 • Inspektor Kerja Tapak
 • Penyelaras BIM
 • 3D Maker dan Illustrator
 • Perunding Seni Bina
 • Usahawan Industri Kreatif

PEO

dsb NEW 4 PEO

PLO

Dsb 11 PLO NEW

 

Syarat Kemasukan

DKA

Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
  5. Lulus Bahasa Inggeris
  6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
   1. Mathematics
   2. SATU (1) mata pelajaran Sains/Teknikal/Vokasional:
    • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Biologi
    • Dandanan Rambut
    • Ekonomi Rumahtangga
    • Fizik
    • Fundamental of Programming
    • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan dan Landskap
    • Information and Communication Technology
    • Katering dan Penyajian
    • Kejenteraan Ladang
    • Kerja Bata dan Kayu
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Melarik
    • Kerja Paip Domestik
    • Kimia
    • Kimpalan Arka dan Gas
    • Landskap dan Nurseri
    • Lukisan Geometri dan Automotif
    • Lukisan Geometri dan Elektrik
    • Lukisan Geometri dan Elektronik
    • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri dan Mesin
    • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
    • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Matematik Tambahan
    • Membuat Pakaian
    • Membuat Perabot
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
    • Menservis Radio dan TV
    • Patisserie
    • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
    • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengurusan Ladang
    • Pengurusan Makanan
    • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
    • Penyajian Makanan dan Minuman
    • Penyamanan Udara
    • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
    • Penyejukan
    • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
    • Persolekan
    • Pola Pakaian
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming and Development Tools
    • Rekaan dan Jahitan Pakaian
    • Rekacipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
   1. SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 1. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

Lulusan Pra Diploma Politeknik

Lulus Pra Diploma Sains
 
 
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:
  1 Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
    Sijil Kejuruteraan Awam
    Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya dan Kaji Air)
    Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya)
    Sijil Kejuruteraan Awam(Pembinaan)
    Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Sijil Teknologi Berasaskan Kayu
  2 Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
    Sijil Lukisan Senibina
    Sijil Pelukis Pelan Senibina
    Sijil Teknologi Pembinaan
    Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
    Sijil Teknologi Senibina
  3 Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
  4 Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 *Perlu mengikuti program peralihan (bridging) yang ditetapkan
    Demolition Works Operation (BC-044-3:2014)
    Grouting Supervisor (BC-048-3)
    Pelukis Pelan Kanan Kejuruteraan Awam dan Struktur (B-040-3)
    Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013)
    Pembinaan Terowong (BC-065-3:2014)
    Penyelia Awam & Struktur (CVS3)
    Penyelia Bilik Bersih Drywall (DWC 3)
    Penyelia Binaan Bangunan (B-010-3)
    Penyelia Blok Dinding Ringan (BLK3)
    Penyelia Driller Penyiasatan Tapak (SID3)
    Penyelia Juru Kaca (GLZ3)
    Penyelia Kekuda Bumbung (BC-380-3 / RTM3)
    Penyelia Kerja Kerangka Aluminium (FWA 3)
    Penyelia Keselamatan dan Kesihatan Tapak Binaan (CSH3)
    Penyelia Konkrit Tuangan (Bangunan) (PCC3)
    Penyelia Letupan & Pengecatan (PCB3)
    Penyelia Masonry (BC-020-3 /MSR3)
    Penyelia Paip & Kumbahan (PNS3)
    Penyelia Panel Tuangan Ringan (LWP3)
    Penyelia Pembahagi Drywall (DWP 3)
    Penyelia Perancah (SCF3)
    Penyelia Rektikulasi Air (PWR3)
    Penyelia Siling (DCS 3)
    Penyelia Sistem Kotakbentuk (FWK3)
    Penyelia Struktur (BC-010-3 / STS3)
    Penyelia Struktur Keluli (STE3)
    Penyelia Struktur Keluli(Pembentukan Sejuk) (SCT3)
    Penyelia Tukang Kayu (TCJ3)
    Penyeliaan Kalis Air (BC-046-3:2013)
    Penyeliaan Kemudahan Sisa Pepejal (LE-037-3:2014)
    Penyeliaan Operasi Pengumpulan Sisa Pepejal (LE-031-3:2012)
    Penyeliaan Operasi Sistem Rawatan Efluen Industri (LE-035-3:2013)
    Penyeliaan Pemasangan & Fabrikasi Keluli Tahan Karat (BC-040-3:2013)
    Piling Site Supervisor (PLS3)
    Pre Stressing (BC-043-3:2014)
    Sewerage Civil and Structure Supervisor (SWC3)
    Signage Supervision (BC-045-3:2013)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Bahagian Pengambilan Pelajar

DAS

Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
  5. Lulus Bahasa Inggeris
  6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
   1. Mathematics
   2. SATU (1) mata pelajaran Sains/Teknikal/Vokasional:
    • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Biologi
    • Dandanan Rambut
    • Ekonomi Rumahtangga
    • Fizik
    • Fundamental of Programming
    • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan dan Landskap
    • Information and Communication Technology
    • Katering dan Penyajian
    • Kejenteraan Ladang
    • Kerja Bata dan Kayu
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Melarik
    • Kerja Paip Domestik
    • Kimia
    • Kimpalan Arka dan Gas
    • Landskap dan Nurseri
    • Lukisan Geometri dan Automotif
    • Lukisan Geometri dan Elektrik
    • Lukisan Geometri dan Elektronik
    • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri dan Mesin
    • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
    • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Matematik Tambahan
    • Membuat Pakaian
    • Membuat Perabot
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
    • Menservis Radio dan TV
    • Patisserie
    • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
    • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengurusan Ladang
    • Pengurusan Makanan
    • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
    • Penyajian Makanan dan Minuman
    • Penyamanan Udara
    • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
    • Penyejukan
    • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
    • Persolekan
    • Pola Pakaian
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming and Development Tools
    • Rekaan dan Jahitan Pakaian
    • Rekacipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

   1. SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

 1. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
 
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains

 

DSB

Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
  5. Lulus Bahasa Inggeris
  6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
   1. Mathematics
   2. SATU (1) mata pelajaran Sains/Teknikal/Vokasional:
    • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
    • Aplikasi Elektrik & Elektronik
    • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
    • Automotif Elektrik & Diesel
    • Automotif Kenderaan
    • Bahan Binaan
    • Biologi
    • Dandanan Rambut
    • Ekonomi Rumahtangga
    • Fizik
    • Fundamental of Programming
    • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
    • Grafik Berkomputer
    • Hiasan Dalaman Asas
    • Hortikultur Hiasan dan Landskap
    • Information and Communication Technology
    • Katering dan Penyajian
    • Kejenteraan Ladang
    • Kerja Bata dan Kayu
    • Kerja Kimpalan
    • Kerja Menggegas & Melarik
    • Kerja Paip Domestik
    • Kimia
    • Kimpalan Arka dan Gas
    • Landskap dan Nurseri
    • Lukisan Geometri dan Automotif
    • Lukisan Geometri dan Elektrik
    • Lukisan Geometri dan Elektronik
    • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
    • Lukisan Geometri dan Mesin
    • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
    • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Matematik Tambahan
    • Membuat Pakaian
    • Membuat Perabot
    • Menservis Automobil
    • Menservis Motosikal
    • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
    • Menservis Radio dan TV
    • Patisserie
    • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
    • Pembinaan Domestik
    • Pemesinan Berkomputer
    • Pemprosesan Makanan
    • Pendawaian Domestik
    • Pengajian Agroteknologi
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
    • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
    • Pengeluaran Tanaman
    • Pengeluaran Ternakan
    • Pengurusan Ladang
    • Pengurusan Makanan
    • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
    • Penyajian Makanan dan Minuman
    • Penyamanan Udara
    • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
    • Penyejukan
    • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
    • Persolekan
    • Pola Pakaian
    • Prinsip Elektrik & Elektronik
    • Produksi Multimedia
    • Programming and Development Tools
    • Rekaan dan Jahitan Pakaian
    • Rekacipta
    • Sains
    • Sains Gunaan
    • Sains Pertanian
    • Sains Tambahan
    • Seni Reka Tanda
    • Tanaman Makanan
    • Teknologi Automotif
    • Teknologi Bengkel Mesin
    • Teknologi Binaan
    • Teknologi Binaan Bangunan
    • Teknologi Elektrik
    • Teknologi Elektronik
    • Teknologi Kejuruteraan
    • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
    • Teknologi Maklumat
    • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
   1. SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 1. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
 
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Matematik
 6. Mendapat sekurang-kurangnya SATU(1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 7. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:
  1 Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
    Sijil Seni Bina
  2 Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
    Sijil Lukisan Senibina
    Sijil Pelukis Pelan Senibina
    Sijil Rekabentuk Dalaman
    Sijil Teknologi Pembinaan
    Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
    Sijil Teknologi Senibina
  3 Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
    Sijil Senibina
  4 Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
    Lukisan Pelan Senibina (BC-050-3:2013)
    Pelukis Kanan Rekaan Dalaman (ID-040-3)
    Pelukis Pelan Kanan Kejuruteraan Awam dan Struktur (B-040-3)
    Pelukis Pelan Kanan Senibina (BC-050-3)
    Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013)
    Penyelia Awam & Struktur (CVS3)
    Penyelia Bilik Bersih Drywall (DWC 3)
    Penyelia Binaan Bangunan (B-010-3)
    Penyelia Dekorasi Bangunan (PTD3)
    Penyelia Masonry (BC-020-3 /MSR3)
    Penyelia Pemasangan Siling Hiasan (ID-021-3)
    Penyelia Pembahagi Drywall (DWP 3)
    Penyelia Senibina & Bangunan (ARB3)
    Penyelia Siling (DCS 3)
    Penyelia Sistem Kotakbentuk (FWK3)
    Penyelia Tukang Kayu (TCJ3)
    SENIOR ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN (BC-050-3)
    SENIOR INTERIOR DRAUGHTSMAN (B-120-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Bahagian Pengambilan Pelajar

 

Hubungi Kami di :
POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH,
SUNGAI LANG, 45100 SUNGAI AIR TAWAR,
SELANGOR DARUL EHSAN.
Tel : +603-32806200 | Fax : +603-32806400
Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Lokasi :
Kami mengamalkan sistem pengurusan berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2015
ISO MQA 2015
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com