SOALAN :

Saya ingin tahu berkenaan kemudahan Kolej Kediaman (Asrama) Pelajar PSIS. Asrama di PSIS disediakan untuk sepanjang semester ataupun hanya untuk SATU SEMESTER sahaja?

JAWAPAN :

Kemudahan penginapan di Kolej Kediaman Pelajar adalah berdasarkan kriteria berikut,

  1. Kemudahan penginapan di Kolej Kediaman (Asrama) Pelajar PSIS bagi pelajar Semester Satu (1) adalah disediakan secara automatik.
  2. Untuk Semester Dua (2) hingga Semester Enam (6), kemudahan penginapan disediakan berdasarkan MERIT pelajar tersebut.
  3. Pelajar yang sentiasa patuh dengan peraturan Kolej Kediaman, aktif dalam program kamsis / gotong royong / menghadiri solat bejemaah di Pusat Islam / keluar dan masuk politeknik mengikut masa yang ditetapkan dan berbagai lagi program di Kolej Kediaman Pelajar khususnya atau peringkat PSIS amnya.
  4. Jika pelajar seorang yang sentiasa patuh dengan peraturan di PSIS / Kolej Kediaman dan menjaga disiplin, sudah pasti pelajar akan ditawarkan/layak untuk menginap di Kolej Kediaman Pelajar untuk tahun-tahun berikutnya.