Tatacara penggunaan Aplikasi Sistem Penilaian Pensyarah bagi Pelajar

1) Pilih Menu 'Penilaian Pensyarah'

menu aplikasionline penilaianpensyarah

2) Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan dan klik 'Login'

penilaianpensyarah login

3) Sekiranya login disahkan, pelajar akan dibawa ke halaman yang memaparkan maklumat dan status penilaian terhadap pensyarah bagi kursus yang diambil. Sila klik pada pautan 'BELUM MENILAI' untuk membuat penilaian kepada pensyarah kursus tersebut.

penilaianpensyarah home

4) Sila pastikan Nama Pensyarah yang akan dinilai dan Kursus yang diajarnya. Lengkapkan penilaian beserta komen dan ulasan berdasarkan kriteria yang diminta. Sila klik 'Simpan' apabila selesai mengisi semua kriteria.

penilaianpensyarah nilai1

penilaianpensyarah nilai2

5) Pelajar akan dibawa ke halaman seperti gambarajah dibawah semula dengan status penilaian terhadap kursus yang dinilai tadi bertukar menjadi 'SUDAH DINILAI'

penilaianpensyarah nilai3

6) Pelajar perlu membuat penilaian pensyarah terhadap semua kursus yang dihadirinya. Apabila selesai, klik pautan 'Keluar' untuk logout daripada sistem

penilaianpensyarah done exit