1) Sila klik menu i-KONVO untuk ke Sistem Semakan dan Kehadiran Graduan

menu aplikasionline ikonvo

2) Untuk menyemak status pelajar sebagai graduan di majlis konvokesyen akan datang, pilih menu 'Semakan Status Graduan' 

ikonvo menu semakstatus

3) Bagi pelajar yang telah tamat pengajian, anda boleh menyemak status konvokesyen dengan memasukkan No. Kad Pengenalan dan No. Pendaftaran Pelajar diruang yang disediakan. Setelah itu klik butang 'SEMAK'

ikonvo login

4) Maklumat konvokesyen berkaitan pelajar akan dipaparkan bergantung kepada data terkini daripada jawatankuasa konvokesyen

ikonvo home

5) Apabila pelajar telah pasti bahawa nama anda tersenarai dalam lulusan yang terlibat dengan konvokesyen akan datang, anda bolehlah membuat bayaran seperti yang diarahkan. Untuk menyemak status bayaran, pilih menu 'Semakan Kehadiran Graduan'

ikonvo menu semakkehadiran

6) Masukkan No. Pendaftaran dan No. Kad Pengenalan dan klik butang 'Teruskan'

ikonvo kehadiran login

7) Paparan jumlah bayaran yang dibuat untuk konvokesyen serta status kehadiran ke majlis konvokesyen kan terpapar

 ikonvo kehadiran status

8) Pelajar wajib menyemak maklumat peribadi serta maklumat lain yang diperlukan. Sila kemaskini maklumat yang diminta seperti contoh dibawah. Setelah semua maklumat dikemaskini, klik 'Kemaskini dan Cetak Slip' untuk menyimpan maklumat yang telah diberi dan mencetak sesalinan Slip Pengesahan Kehadiran

ikonvo kehadiran alamat

9) Sesalinan Slip Pengesahan Kehadiran akan dipaparkan bagi membolehkan pelajar mencetak

ikonvo kehadiran slip

10) Pastikan pelajar meneliti semua maklumat yang diberi melalui "MENU I-KONVO" bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dan masalah

ikonvo allmenu