1) Sila Klik di APLIKASI ON-LINE -> e-Mail 1GovUC

Menu di Portal Rasmi Politeknik Sultan Idris Shah

2) Laman Login akan dipaparkan. Sila masukkan Username dan Password

3) Anda boleh memasukkan Username mengikut format 1govuc\sipulan.poli atau sipulan.poli @ 1govuc.gov.my seperti dua gambarajah dibawah :

Login Format 1

Login Format 2

4) Apabila anda telah berjaya Login, Mail-Box anda akan dipaparkan.

Paparan Default Mail Box Anda

5) Untuk menukar Password Akaun E-Mail anda, sila pergi ke menu Options -> Change Your Password

Menu untuk menukar Password Akaun E-Mail Anda

6) Sila masukkan Password sedia ada/lama di ruangan Current Password, Password baru di ruangan New Password, pastikan password yang di masukkan di ruangan Conform New Password

7) Klik Save untuk menyimpan pertukaran Password

Paparan menukar Password

 


 1) Sila pastikan versi Microsoft Outlook yang anda gunakan

 


Manual ini dibina berdasarkan telefon pintar dengan sistem pengoperasian Android Version 4.2.2

Bagi pengguna telefon pintar dengan sistem pengoperasian Android Versi lain (Kit-Kat, Ice Cream Candy dan sebagainya), anda boleh juga menggunakan manual ini sebagai panduan asas untuk setup E-Mail Rasmi PSIS supaya dapat diakses menggunakan gadget anda. Ini kerana, asas untuk setup email di telefon pintar berasaskan Android adalah tidak banyak perbezaan.

Antara telefon pintar yang menyokong sistem pengoperasian berasaskan Android ialah Samsung, Sony, Lenovo, Alcatel

1)

manual mobile android 01

2)

manual mobile android 02

3)

manual mobile android 03

4)

manual mobile android 04

5)

manual mobile android 04

6)

manual mobile android 04

7)

manual mobile android 04

8)

manual mobile android 04

9)

manual mobile android 04

10)

manual mobile android 04

11)

manual mobile android 04

12)

manual mobile android 04


 Untuk manual selanjutnya yang merangkumi tatacara lengkap penggunaan e-mail menggunakan Microsoft Outlook dan sebagainya, juga manual untuk pentadbir e-mail, sila layari http://www.1govuc.gov.my/ms-my/muatturun.aspx.