Manual Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik


1) Sila klik pada menu SPMP

2) Paparan Login Pengguna mengkehendaki pengguna memasukkan :

pasangan No. Kad Pengenalan beserta Katalaluan bagi pensyarah,
atau
pasangan No. Kad Pengenalan beserta No. Pendaftaran bagi pelajar sedia ada
atau
klik pada pautan "PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU ON-LINE" bagi pelajar yang baru pertama kali mendaftar pengajian

spmp login

3) Bagi pengguna sedia ada, sila masukkan No. Kad Pengenalan dan Katalaluan

spmp login existing

4) Menu seperti berikut akan terpapar untuk Log Masuk yang berjaya (Pelajar)

spmp home student

5) Bagi pelajar baru, sila klik pada pautan "PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU ON-LINE" untuk mendaftar

spmp login new

6) Masukkan No. Kad Pengenalan mengikut permohonan masuk anda ke politeknik.

spmp login newstudent

7) Ikuti arahan seterusnya seperti yang terpapar atau hubungi Politeknik untuk maklumat lanjut.

spmp home newstudent


Manual Perlaksanaan Pelajar Latihan Industri Semester Akhir