Seksyen Governan berperanan dalam pengurusan dan pentadbiran merangkumi empat fungsi utama iaitu

KHIDMAT PENGURUSAN

KEWANGAN DAN AKAUN

PEROLEHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK

INTEGRITI DAN URUSETIA