Perhatian kepada semua ingin mencari peluang pekerjaan. Sila klik pautan-pautan dibawah untuk melihat peluang-peluang pekerjaan atau latihan dari agensi-agensi yang tersenarai.

1.   Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC)         http://www.shrdc.org.my/
2.   Kedah Industrial Skills and Management Centre  ( KISMEC)       http://kismec.org.my/v14-2/
3.   Johor Skills Development Centre (Johor Skills)                          http://www.puspatri.edu.my/
4.   Pahang Skills Development Centre ( pahang Skills)                    http://fmsdc.org.my/index.php/en/2015-04-06-01-57-49/phg-skills

 

Moga ianya dapat membantu anda dalam mencipta kerjaya.