MAKLUMAT LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR / PELAJAR TANGGUH / PELAJAR BERPINDAH POLITEKNIK SESI JUN 2019


Tahniah diucapkan kepada semua pelajar di atas keputusan peperiksaan sesi Disember 2018. Berikut adalah maklumat lapor diri untuk pelajar ikuti;

  1. Maklumat Lapor Diri Pelajar Senior & Pelajar Tangguh
  2. Maklumat Lapor Diri Pelajar Berpindah PoliteknikMaklumat Lapor Diri Pelajar Berpindah Politeknik